Voor wie:

Het luisterend oog biedt coaching aan ouder en kind. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals; ASS, AD(H)D, TOS of andere problematiek. Soms kan er al begeleiding worden ingezet als uw kind nog in onderzoek is voor een diagnose. Bespreek dit met uw behandelaar.