Tarieven

Goed nieuws; u heeft als ouder geen eigen bijdrage. Bij een indicatie wordt de coaching vanuit de Jeugdwet betaald. Mocht uw kind een WLZ indicatie hebben vindt de betaling plaats vanuit het PGB. Wanneer de leeftijd van 18 jaar gepasseerd wordt vind er een overgang plaats van Jeugdwet naar de WMO. De WMO kent wel een eigen bijdrage. Deze is in het jaar 2023, maximaal €19,00 per maand.